Schoolplan

Elke 4 jaar maken we een schoolplan waarin we onze visie en strategie vastleggen. Het nieuwe schoolplan voor de periode 2019 - 2023 kunt u hier downloaden. Jaarlijks stellen we ook een schooljaarplan vast.