Groep 3 tot en met 8

In de groepen 1 t/m 8 worden verschillende werkvormen gehanteerd. De werkvormen in de groepen 3 t/m 8 zijn wisselend. Dan weer werken de leerlingen individueel en zelfstandig aan opdrachten, dan weer in groepjes, of er wordt klassikaal iets uitgelegd. We proberen het zelfstandig werken zo veel mogelijk te bevorderen. We proberen in dit zelfstandig werken een doorgaande lijn aan te brengen. Het zelfstandig werken wordt in groep 1 voor het eerst aangeboden en elk jaar volgt er dan een stukje voortgang en verdieping, zodat het vanaf groep 5 uitgebreid kan worden met het werken met een weektaak. Hierdoor verloopt de klassenorganisatie beter en kan er meer hulp worden geboden aan individuele leerlingen.

Alle door ons gebruikte methoden, voldoen aan de kerndoelen.