Nieuwe leerlingen

Voor het eerst naar school is niet niks! Sommige kinderen dromen er van, anderen zijn wat angstig bij het idee. Bij ons op de Meester Neuteboomschool worden de leerlingen de dag nadat ze 4 zijn geworden, toegelaten. Bij de aanmelding ontvangt u alle gegevens van de school. Om een goed beeld van uw kind te kunnen vormen wordt u verzocht een formulier in te vullen Er vindt een intake gesprek plaats waarin de gegevens en ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Na zes tot acht weken is er een gesprek met de groepsleerkracht.

Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, ontvangt de vorige school van ons een bericht van inschrijving. Wij vragen dan gegevens over de resultaten en vorderingen op van de vorige school. Dit is belangrijk opdat wij zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij het niveau van de nieuwe leerling. Wij handelen conform onze aanname procedure.